Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE TRAPLICE v POVIS

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1

Jankovický potok

3.85

3.85

lávka přes Jankovický potok

koryto, břehy

nekapacitní profily pod lávkami, hrozí rozlití vody

mapa

2

Jankovický potok

3.51

3.51

lávka přes Jankovický potok

koryto, břehy

nekapacitní profily pod lávkami, hrozí rozlití vody

mapa

3

Jankovický potok

3.37

3.37

lávka přes Jankovický potok

koryto, břehy

nekapacitní profily pod lávkami, hrozí rozlití vody

mapa

4 Jankovický potok 3.17 3.17 lávka přes Jankovický potok koryto, břehy nekapacitní profily pod lávkami, hrozí rozlití vody mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Traplice

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Traplice