Hladinoměry

Vodočty kategorie A

Vodočet A – HP A č. 345 – Spytihněv, Morava, ev.list.ČHMÚ, p.o. mapa

 

Vodočet kategorie C

ID profilu v POVIS P r o f i l Vodní tok Stav hladiny - graf on-line Měření VoX Mapa Evidenční list SPA    I. SPA   II. SPA  III.

OBC592706_1

HPC10TR

Jankovický p.

ř.km. 3.88

HP C10 TR - Jankovický p. mostek u ZD Traplice ev.li HP C10 TR

60

110

160

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Traplice v POVIS