E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C jsou provozovány obcí Traplice. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP C10 TRA - Jankovický potok - pod ZD - Traplice


 Je vybaven elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.