Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Traplice, Traplice 404

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Traplice, Traplice 404


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Traplice a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise obce Traplice odkaz na POVIS

adresa: Obec Traplice, Traplice 404, 687 40 Traplice
telefon/fax: 572 572 616
e-mail: starosta@traplice.cz   
web:   http://www.traplice.cz/

Poř. příjmení, jméno, titul
funkce v komisi
adresa na pracoviště       
kontakt        
1 Ing. Rozum Milan předseda Traplice 404 603 193 844
2 Ing. Kuneta Petr místopředseda Mesit Uherské Hradiště 725 756 809
3 Droppa Martin člen Velitel JSDH, Autodoprava Čejka 773 206 407
4 Bc. Pelka Tomáš člen JSDH Traplice 608 258 759
5 Slavík Jaroslav člen OÚ Traplice 404 777 115 393
6 Pavolová Iveta člen OÚ Traplice 736 164 582