A) Přehled inundačních území


Jankovický potok

 LB i PB inundace podél celé obce Traplice ; ř.km 3,19 - 4,096

Pravobřežní inundace Jankovického potoku postihuje zástavbu ve středu obce.

Jedná se o zástavbu 11 rodinných domů a taky objektů občanské vybavenosti - prodejna Coop a hřiště obce Traplice.

Levobřežní inundace Jankovického potoku postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto potoku zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace IV/42822.

Jedná se o 3 lokality ř.km 3,83 - 3,53 5 RD, dále ř.km 3,58 - 3,29 ohrožených je 6 RD a na ř. km 3,37 -3,21 celkem 9 RD.