B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Traplice ležící v okrese Uherské Hradiště, ORP Uherské Hradiště, ve Zlínském kraji. Katastrální území obce má rozlohu 527 ha, počet obyvatel 1150.

Obec Traplice je součástí lidských sídel jižního úpatí Chřibů, svažujících se do Dolnomoravského Úvalu tvořeného řekou Moravou, leží v nadmořské výšce 223 m. n.m..

Z hlediska širších vztahů spadá obec Traplice do území správního obvodu s rozšířenou působnosti – města Uherské Hradiště, které se nachází 9 km jihovýchodně od obce Traplice. Na město Uherské Hradiště má nejsilnější vazby.

Obec je dobře dopravně dostupná, odbočkou z hlavní trasy I. třídy E55/I spojující Staré Město s Napajedly. Pro region je typické zastoupení velkého počtu firem, jedná se však zejména o podniky řazené do kategorie malých a mikro. Region má zemědělsko - průmyslový charakter. Jednou z priorit je další zlepšování stavu životního prostředí, technické, rekreační, ubytovací a dopravní infrastruktury, taky i rozvoj podnikatelských aktivit obcí.

Vznik Traplic souvisí bezprostředně s jejich historií a geografickou polohou. První obyvatelé stavěli své domy v místech obou vyvýšených protilehlých břehů a strání nad Jankovickým potokem. A z kronikářských zápisů se dá usuzovat na významnou zemědělskou, pěstitelskou a vinohradnickou činnost původních obyvatel.

Území katastru obce Traplice trpí povodněmi z místního Jankovického potoku a bleskovými povodněmi z přívalových srážek. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Chřibů je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Staroměstska s páteřní osou řekou Moravou. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.