Historické povodně


Území katastru obce Traplice trpí povodněmi z místního Jankovického potoku. Rozsáhlé svodné území jižních svahů Chřibů je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Dolnomoravského úvalu nížinné zvlněné roviny Staroměstska. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Traplicích se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Extrakty ze zápisů z Traplické kroniky

1955 – v červenci toho roku snesla se velká průtrž mračen. Po silnici od Chráskové hospody č. 50 směrem do středu obce teklo tolik vody, že to vypadalo jako rozvodněná řeka. Část vody odtékala vedle školy kolem stavení Petra Rozuma č. 58 a Fabiána Oharka č. 59. Chlév, mlat byl zatopen vodou a jen vylomením několika tyček v plotě se podařilo ubránit vodě, která pak tekla přes školní zahradu. Ani škola nebyla ušetřena. Chodbou tekla voda až na dvůr a také na zahradě způsobila velkou škodu.

1972 – nesplnění plánu tržeb bylo zapříčiněno nepříznivým počasím – záplavy, kroupy. Tyto škody zčásti hradila pojišťovna (800.000,- Kčs). 10.6 v 10 hod kroupy a průtrž mračen. Záplavy byly v poli i ve vesnici. V červenci přišly ještě další záplavy. JZD mělo zničené všechny oharky. V červenci vedra 33 C a podzim chladný. Ovoce téměř žádné, víno špatné jakosti.

1975 – od poloviny září bouřky a záplavy

1977 – v polovině června 2 silné bouřky s krupobitím a záplavy, zaplaveny některé kultury v JZD. V obci zaplaveny sklepy na „druhé straně“.

1981 – v červnu teplo, bouřky a lijáky , které začátkem července způsobily značné škody záplavami. 3.7 večer způsobily bouře a lijáky silné záplavy sklepů na „druhé straně“ při silnici k Jankovicím. Po celou noc čerpali požárníci vodu z těchto sklepů.

1986 – 9. června teplo až 32 C, bouřky, splachy půdy, hlavně v kukuřici. Voda s blátem zaplnila sklepy, vč. Petrželky, Obdržálka a dalších. Počasí trvalo až do 14. srpna, kdy přišla další bouřka s prudkým lijákem. Opět velké splachy v kukuřici. Zatopeny některé sklepy při silnici ke Košíkám.

1987 – 26. června jsme zaznamenali bouři, která dělala škody, i v Jankovicích a Košíkách, kde byly velké záplavy a některé domy silně zatopeny, ve světnicích dosahovala voda až po okraje oken.

1997 – potok (Jankovický) vystoupil ze břehů a rozlil se.

6. – 8. července 1997 – největší povodeň na Moravě. Babice, Huštěnovice, Staré Město, Uherské Hradiště, ale i množství dalších obcí a měst byly postihnuté rozsáhlými povodněmi. Byly i výpadky elektřiny, nešly telefony, problémy se zásobováním.

 

Místa rozlivu potoku v Traplicích

U Q100 vybřežuje Jankovický potok do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

Protože přitéká z Chřibů od Jankovic ze severozápadu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci Jankovického potoku. Druhým přítokem Jankovického potoku nad Traplicemi je Smitý potok od Košíků, který je jeho výrazným přídatkem.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci Jankovického potoku také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v části Za Mlýnem a Loučky a dále pak v centru obce v okolí sportovního stadiónu a prodejny COOP.