Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace I/55 - Staré Město - Napajedla - Zlín s odbočkou v Huštěnovicích,  odbočením doleva směr SV Zlín, nebo odbočením doprava JZ směr Uherské Hradiště


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Traplice v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1091 OBJ_TRA_01_ při zneprůjezdnění silničního mostu č. 42822-2 Objízdná trasa po komunikaci IV/42820 směr Jalubí  JJZ mapa
1092 OBJ_TRA_02_ při zaplavení silnece IV/4822 Při zaplavení IV/4822, úniková trasa místní kom. dále zpět na IV/42822 směr Košíky SSZ mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Traplice v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

2833 Zaplavení komunikace IV /42822 Rozliv levého břehu Jankovického potoku podél místní komunikaci

Jankovický potok (408550000100)

3,33 mapa
2834 Zákaz vjezdu 42822_2 Rozliv Jankovického potoku v místě mostu 42822_2 Jankovický potok (408550000100) 3,379 mapa

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)